Сделать стартовой страницейДобавить в избранноеНаш e-mail
Добавить сайт : Редактировать


Интернет: Каталог сайтов, Рефераты, Рецепты, Мода, красота, стиль, товары, услуги, отдых
Игры On-line: Puzzle , Кроссворды , О, счастливчик!
Компьютеры: Обои на рабочий стол
Развлечения: Анекдоты, Фотоприколы, Поздравления, Фотомодели, Сонник, Гороскоп совместимости , Знакомства
Интернет-магазины: Женское белье, купальники, парфюмерия, косметика, мужское белье, одежда
Женское белье и одежда   Купальники 2018

 
Реферат Договір щодо надання брокерських послуг
    Теми рефератів --> Цінні папери [28] --> Реферат: Договір щодо надання брокерських послуг
Реферат: Договір щодо надання брокерських послуг

    Сторінка - 1/2

ДОГОВІР
щодо надання брокерських послуг

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

КЛІЄНТ: _________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

БРОКЕР: _________________________________________________________________,

(найменування підприємства, що надає брокерські послуги)

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР зобов’язується:

а) здійснювати угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі договору доручення та разової довіреності);

б) здійснювати угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі договору комісії);

в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов’язані з реалізацією та придбанням товару.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1. БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснення угод, які є предметом Даного Договору.

2.2. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА, керуючись чинним законодавством.

БРОКЕР зобов’язаний інформувати КЛІЄНТА про вимоги, що ставляться до біржових товарів.

2.3. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА з наступних типів угод:

2.3.1. Угода з реальним товаром. У цьому випадку БРОКЕР або КЛІЄНТ виступають як продавець або покупець товару, що постачається у певний термін з моменту реєстрації угоди на біржі.

2.3.2. Угода з умовою. У цьому випадку КЛІЄНТ дає доручення продати реальний товар за умови одночасної купівлі для КЛІЄНТА іншого реального товару. При отриманні такого доручення БРОКЕР має право відмовитися від його виконання. Якщо БРОКЕР продасть товар, але не виконає доручення в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на винагороду за угодою з умовою.

2.3.3. Угода з цінними паперами.

2.3.4. Із вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів угод КЛІЄНТ може давати БРОКЕРУ наступні види доручень:

1. Купити товар за поточною біржовою ціною дня.

2. Продати товар за поточною біржовою ціною дня.

3. Купити товар за ціною не вище заданої.

4. Продати товар за ціною не нижче заданої.

5. Купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

6. Продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

2.4. Крім того, БРОКЕР надає КЛІЄНТУ наступні послуги:

а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;

б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

2.5. Сторонами приймається наступний порядок виконання доручень щодо продажу реально існуючого товару:

2.5.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ договір доручення або договір комісії, підписані з його боку, надає гарантію виконання зобов’язання, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

КЛІЄНТ зобов’язаний за свій рахунок спакувати, замаркірувати товар у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред’являються до біржових товарів, відвантажити товар за адресою біржі. З цього моменту КЛІЄНТ втрачає право розпоряджатися товаром до отримання звіту БРОКЕРА про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.

2.5.2. БРОКЕР, отримавши пропозицію, зобов’язаний негайно розпочати роботу щодо виконання доручення КЛІЄНТА на біржі.

2.5.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов’язаний у _______денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.5.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у ___ денний термін сплатити БРОКЕРУ винагороду за виконане доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов’язання, що витікають із укладеної угоди.

Термін відвантаження товару визначається у договорах доручення, комісії або поставки.

2.5.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов’язаний у _______денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.5.6. Якщо товар у відповідності до правил біржової торгівлі знятий з торгів, БРОКЕР зобов’язаний повідомити про це КЛІЄНТА в _________денний термін за формою, вказаною у Додатку № 2. КЛІЄНТ зобов’язаний у _______денний термін з моменту отримання повідомлення БРОКЕРА знизити ціну або відкликати пропозицію.

У випадку відкликання пропозиції КЛІЄНТ у ___ денний термін з моменту отримання повідомлення оплачує БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення у розмірі __________ ________________________________________ грн.

2.5.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії надати БРОКЕРУ право часткової реалізації товару, зазначеного в договорі.

2.6. При виконанні доручень з купівлі за угодами з реальним товаром приймається наступний порядок:

2.6.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ підписаний договір доручення або договір комісії, а також надає гарантію своєї сплатоспроможності, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

2.6.2. БРОКЕР, отримавши доручення, зобов’язаний негайно почати роботу щодо його вико­нання.

2.6.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов’язаний у ____________ денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, врахо­вуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.6.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у _____ денний термін оплатити БРОКЕРУ винагороду за виконання доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов’язання, що витікають із укладеної угоди.

2.6.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов’язаний у ____ денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вва­жається прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.6.6. Якщо по закінченні терміну дії договору доручення або комісії БРОКЕР не виконає доручення з незалежних від нього причин, він повідомляє про це КЛІЄНТА, який у ___ денний термін з моменту отримання повідомлення зобов’язаний оплатити БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення в розмірі ___________________________________ грн.

2.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії як додаткову умову надати БРОКЕРУ право продажу або купівлі товару в меншій кількості, аніж зазначено в договорі, а також право зменшувати ціну пропозиції без узгодження з КЛІЄНТОМ.

2.8. Вид доручення (пункт 2.3.4 договору) може бути оперативно змінений КЛІЄНТОМ телефонограмою, яка підлягає обов’язковій реєстрації кожною стороною.

2.9. Умови Даного Договору не підлягають розголошенню.

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Якщо КЛІЄНТ дає доручення про купівлю товару, він зобов’язаний надати гарантію оплати, яка може бути дана у формі:

3.1.1. Надання банківської гарантії на оплату товару (оригінал).

3.1.2. У вигляді довідки про наявність коштів на розрахунковому рахунку КЛІЄНТА, завірену бан­ком на дату, що передує даті доручення.

3.2. Якщо КЛІЄНТ виступає як продавець товару, він зобов’язаний надати засвідчену склад­ську розписку або транспортний документ, що підтверджує відвантаження товару на адресу біржі.

3.3. Окрім збитків, стягується неустойка за прострочення поставки або недопоставку товару.

Розмір неустойки зазначається в договорі доручення або комісії у пункті "Гарантії" і не може бути меншим від _____________ відсотків вартості товару.

3.4. Наявність та види гарантій повинні бути відображені в договорі доручення або комісії.

При відсутності гарантій БРОКЕР має право відмовитися від виконання доручення, письмово повідомивши про це КЛІЄНТА в __________ денний термін.

4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сума винагороди БРОКЕРА визначається у відсотках від суми угоди.

4.2. За виконання доручення за угодою з реальним товаром КЛІЄНТ оплачує послуги БРОКЕРА в залежності від виду доручення у наступних розмірах (зазначити літерами):

за дорученням 1 _______________________________________________________________,

за дорученням 2 _______________________________________________________________,

за дорученням 3 _______________________________________________________________,

за дорученням 4 _______________________________________________________________,

за дорученням 5 _______________________________________________________________,

за дорученням 6 _______________________________________________________________.

4.3. За виконання доручення за угодою з умовою винагорода нараховується окремо за угодою продажу та угодою купівлі за ставками, зазначеними в п.4.2. Крім того, КЛІЄНТ додатково оплачує БРОКЕРУ _____________ відсотків від загальної суми двох угод.

4.4. За надання інформаційних послуг КЛІЄНТ оплачує БРОКЕРУ винагороду в розмірі ___________________________________________________________________ грн.

(сума літерами)

4.5. Якщо БРОКЕР купив товар за ціною нижчою, а продав товар за ціною, вищою за передбачену в дорученні КЛІЄНТА, останній, крім винагороди, нарахованої у відповідності до п.4.2, сплачує БРОКЕРУ ___________ відсотків від різниці між призначеною КЛІЄНТОМ ціною і тією, більш вигідною ціною, за якою БРОКЕР здійснив угоду.


    Сторінки - 1 2
Інформація
Всього 4648 рефератів в 65 розділахbigmir)net TOP 100