Сделать стартовой страницейДобавить в избранноеНаш e-mail
Добавить сайт : Редактировать


Интернет: Каталог сайтов, Рефераты, Рецепты, Мода, красота, стиль, товары, услуги, отдых
Игры On-line: Puzzle , Кроссворды , О, счастливчик!
Компьютеры: Обои на рабочий стол
Развлечения: Анекдоты, Фотоприколы, Поздравления, Фотомодели, Сонник, Гороскоп совместимости , Знакомства
Интернет-магазины: Женское белье, купальники, парфюмерия, косметика, мужское белье, одежда
Женское белье и одежда   Купальники 2018

 
Реферат Договір про інкасування векселів
    Теми рефератів --> Цінні папери [28] --> Реферат: Договір про інкасування векселів
Реферат: Договір про інкасування векселів

    Сторінка - 1/1

«___» ___________ 199 _ року м. ____________________________

Договір про інкасування векселів №_____

__________________________________________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду)

в особі _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника органу

____________________________________________________________________________________

Пенсійного фонду)

що діє на підставі Положення (далі — Поручник), з одного боку, та _________________________

(найменування установи банку)

в особі ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника установи банку)

що діє на підставі ___________________ (далі — Банк), з іншого боку, на підставі п. ____ Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1998 р. №75 (далі — Порядок), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Поручник доручає, а Банк приймає на себе обов’язки з інкасування векселів у Поручника відповідно до порядку, встановленого Національним банком України.

2. Обов’язки Сторін

2.1. Поручник зобов’язується:

2.1.1. Оформити відповідно до Порядку переказним векселем або векселями (передати Банку простіавальовані векселі, якими оформлено заборгованість) _________________________________________________________________________________ ______

(найменування підприємства, установи, організації-боржника)

на загальну суму ________ грн станом на ___________________ (в тому числі заборгованість із зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування ________ грн та нарахована пеня ________ грн).

2.1.2*. У терміни, визначені Порядком, виписати, акцептувати у боржника, здійснити індосамент на інкасо та передати Банку _____ призначених векселів, кожний на суму _________________ грн, із терміном оплати векселів ________________ днів та дисконтом за векселями ____________ відсотків.

2.1.3. Передати векселі Банку згідно з реєстром (додається) у терміни, визначені Порядком.

2.2. Банк зобов’язується:

2.2.1. Прийняти за індосаментом векселі, зазначені у п. 1.2 цього Договору, від Поручника з позначкою у реєстрі про одержання векселів.

2.2.2. Здійснювати з векселями відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Порядку операції, спрямовані на забезпечення оплати векселів.

2.2.3. Перерахувати протягом трьох днів з дня закінчення терміну оплати векселів Поручнику на його рахунок №______________________________________ в __________________________________________ МФО __________________________ грн у рахунок оплати векселів, приймаючи за рахунок власних коштів ризик неоплати векселів.

2.2.4. Сплачувати Поручнику пеню в розмірі ____ відсотків своєчасно не перерахованих у рахунок оплати векселів сум за кожний день затримки перерахування коштів.

2.2.5. Надати Поручнику безкоштовно протягом одного робочого дня з дня підписання цього Договору необхідну кількість бланків векселів.

3. Інші умови

3.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами й односторонньому розірванню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

3.2. Цей Договір може бути достроково розірваний Сторонами за умови укладення між ними Договору про врахування векселів, визначених цим Договором.

3.3. Усі спори між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів або у претензійному порядку відповідно до законодавства.

3.4. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси Сторін

Поручник Банк

__________________________________________ __________________________

Керівник органу Керівник установи

Пенсійного фонду _____________________ банку _____________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

МП МП

* Пункт вноситься до Договору лише у разі оформлення заборгованості переказними векселями. Якщо пункт не вноситься, відповідно змінюється нумерація пунктів.


    Сторінки - 1
Інформація
Всього 4648 рефератів в 65 розділахbigmir)net TOP 100